Grafička dorada

Dorada je završni proces svih tiskanih materijala. Najčešći oblik dorade je obrezivnje artikala na zadanu, završnu dimenziju te pakiranje tiskane naklade.

Razlikujemo klasično falcanje araka na konačni formata ili falcanje, odnosno biganje debljih kartona kako bi se mogu presavinuti na željeni format. Falcanje tiskanih araka se najčešće koristi kod izrade knjiga, brošura i raznih časopisa jer su strojevi prilagođeni savijanju araka sa 16 ili 8 strana na listove koji posloženi jedan za drugim čine knjižni blok. Taj proces dorade se zove "sabiranje", slaganje listova, araka u redosljed, u knjigu ili slično.

 

U doradu još spada i plastifikacija, kao zaštita araka od raznih oštečenja i vanjskih utjecaja.
Štancanje, izrezivanje araka prema zadanim oblicima, izvodi se sa oštrim čeličnim linijama koje pri pritsku prerezuju arak.
Zlatotisak ili folio tisak, estetsko ukrašavanje tiskovina sa specijalnim folijama visokog sjaja ili pak u mat varijanti, ali efektnog izgleda. Ili samim utiskivanjem šablone / klišeja / u podlogu bez folije. Tako se dobije efekat otiska, ali nema promjene tona u artiklu. Takva način apliciranja zovemo blindruck ili slijepi tisak.

 

Laminacija (plastificiranje)

  • - Kruta (hladna ili topla),
  • - Tekuća

Zaštitna laminacija štiti grafiku od oštećenja i produžuje vijek trajanja, daje vodootpornost, UV stabilnost i otpornost na mehanička oštećenja. Također, posjeduje UV zaštitu, pa se može kombinirati na indoor i outdoor ispisima.

Plastifikaciju svih vrsta grafike (slika, fotografija, plakata i postera) radimo na rol-plastifikatoru za hladnu i toplu plastifikaciju EMBLEM EASYLAM Avantgarde za plastificiranje i kaširanje velikog formata.

Maksimalna širina laminiranja je 1600 mm.

Plastifikacija postera i plakata

Plastifikacija postera i plakata služi kao njihova dodatna zaštita za vanjske uvjete (vlaga, UV zrake, prljanje i oštećenje). Posjedujemo plastifikator za toplu i hladnu plastifikaciju maksimalne širine 1,60 metara pogodan za jednostranu ili obostranu plastifikaciju. Osim toga, na raspolaganju su nam i plastifikatori do A3 formata za sitnije materijale (iskaznice, akreditacije, cjenici i sl.). Plastifikacijom produljujemo vijek trajanja proizvoda ali postižemo i odgovarajući vizualni efekt (veći sjaj ili mat izvedba, jači kontrast boja i sl.)

Kaširanje

Kaširanje na kapa ploče (kapaline i kapafix) je postupak lijepljenja gotovih slika, postera ili plakata na čvrstu podlogu. Kapa ploče su lagani, nesavitljivi pjenasti materijal debljine 1.0cm; najveće dimenzije 1.40 x 3.0 metara. Tako pripremljena slika, poster ili plakat može se uokviriti ili izložiti kao samostojeći pano (za unutrašnje prostore).

Kaširanje na Foreks ploče je postupak lijepljenja naljepnica na laganu, pjenastu PVC podlogu različitih debljina. Materijal se lako oblikuje a koristi se za razne oznake, putokaze ili ukrasne grafike u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

Konturno rezanje

Konturno rezanje folije (i krutih materijala) radimo na stroju koji može konturno rezati krute i fleksibilne materijale. Rezanje se vrši prema zadanoj konturi ili pravocrtno.

Na našem stroju možemo rezati standardnu samoljepivu foliju, šablonsku, flock i videoflex foliju.

 

Falcanje

Uređaj za savijanje (falcanje) listova koristi se radi lakšeg i bržeg presavijanja uputa, letaka, pisama, dopisa i svih materijala koji dolaze u većim količinama koje je neekonomično i sporo presavijati ručno. Uređaj takve materijale može presavijati na više načina, ovisno o željenom rezultatu.

Biganje i perforiranje

Uredaji za biganje i perforiranje u osnovi su namjenjeni presavijanju (biganju) papira na odredenim mjestima, pa tako dobijemo uredan i kvalitetan big bez pucanja papira i otiska.

Perforiranje se koristi najviše kod izrade karata i blokova, radi lakšeg i urednijeg otkidanja pojedinih listova.

Perforiranje izvodimo i kao vanjsku uslugu, a možemo perforirati papir u arku do širine 400 mm.

 

Bušenje rupica

Ovisno o potrebi, možemo bušiti rupice na svu papirnu galanteriju, a istu uslugu radimo i za druge grafičare. Bušenje rupica najčešće se koristi kod deklaracija za tekstilnu robu, odjevne predmete i slično.

Uvez

Kod tiska knjiga i brošura, uvez je bitan dio grafičke dorade. Časpise ili prospekte sa manjim brojem stranica možemo uvezati sa strojem za klamanje. Kod nekih manjih naklada ili prema zahtjevu kupca uvez se izvodi plastičnom ili žičanom spiralom.

Spiralni uvez koristimo kod reklamnih brošura sa manjim brojem stranica, blokova, rokovnika ili zidnih kalendara.

Kada je u pitanju uvez knjiga i debljih publikacija, razlikujemo meki ili tvrdi uvez. Za meki uvez koristimo toplo ljepilo za korice tiskane na klasičnim polukartonima, a pod tvrdi uvez podrazumjevamo presvačenje knjigoveške ljepenke papirom s prethodno otisnutim sadržajem. Tvrdi uvez podrazumjeva i šivanje tiskanih araka.

Web dizajn i izrada web stranica